Motionslokalet - Motionslokalet bliver genåbnet fra den 1. august 2021 dog med forbehold og max. 10 personer.
Havegruppe - I mange år har vi haft glæde af en havegruppe, som med stor succes har samarbejdet og sparret med det Grønne Team fra Ejendomskontoret. 
Corona restriktioner - Fra den 14. juni er der ikke længere krav om Coronapas ved fritidsaktiviteter/beboeraktiviteter, der vil dog fortsat være krav om Coronapas, hvis der er tale om idræt.