Beboerundersøgelse om de grønne områder - Vores grønne områder trænger til en fornyelse, og din mening har betydning for, hvordan vi kommer videre med det.
Husdyr på Virumgård - Vi skal venligst henstille til alle der lufter husdyr på Virumgård om at rydde op efter sig. Læs mere i husdyrreglementet.
Tilfredshedsundersøgelsen - I 2016 gennemførte vi en tilfredshedsundersøgelse, og vi var naturligvis meget glade for den generelt meget positive tilbagemelding fra beboerne.