Tagrende rens på Virumgaard - Ejendomskontorets medarbejdere vil i december 2020, foretage rensning af tagrender på Virumgård. Arbejdet udføres med en tagrendestøvsuger, med påmonteret kamera.
Mundbind ved personlig henvendelse på ejendomskontoret - Fra den 29-10-2020 er der krav om at der anvendes mundbind ved personlig henvendelse på ejendomskontoret.
Selskabslokaler – skærpelse af Corona restriktioner - Forsamlingsforbud på 10. Myndighederne har ændret forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer, gældende fra 26. oktober og foreløbig til og med 22. november 2020.