Forfatter: Afdelingsbestyrelsen

Astilbehaven punkthuse: Gangbro på reposer udskiftes

Reposer ved punkthusenes 1. sals boliger er nu efter ca. 35 år så nedbrudte at de skal udskiftes. Under reposerne bliver taginddækningen også udskiftet samtidig. Denne opgave vil blive udført hen over efteråret 2021.   

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Motionslokalet

Motionslokalet bliver genåbnet fra den 1. august 2021 dog med forbehold og max. 10 personer.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Havegruppe

I mange år har vi haft glæde af en havegruppe, som med stor succes har samarbejdet og sparret med det Grønne Team fra Ejendomskontoret. 

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Corona restriktioner

Fra den 14. juni er der ikke længere krav om Coronapas ved fritidsaktiviteter/beboeraktiviteter, der vil dog fortsat være krav om Coronapas, hvis der er tale om idræt. 

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Legeplads udskiftes i Astilbehaven

Afdelingsbestyrelsen har besluttet at det er tid til udskiftning af legepladsen i Astilbehaven, som er fra 2005.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Regulering af krager

Mange beboere har klaget over den store bestand af krager på Virumgård. Vi har derfor, igen i år, søgt i Naturstyrelsen og fået tilladelse til regulering af krager.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Aflysning af det ordinære afdelingsmøde i februar/marts 2021

Grundet den nuværende situation, har LAB’s selskabsbestyrelse besluttet at aflyse alle de ordinære afdelingsmøder.

Udgivet i Nyt fra DAB

Forlængelse og skærpelse af Corona restriktioner

Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer er forlænget til den 28.02.2021. Ejendomskontoret lukkes for personligt fremmøde i samme periode.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Mundbind ved personlig henvendelse på ejendomskontoret

Fra den 29-10-2020 er der krav om at der anvendes mundbind ved personlig henvendelse på ejendomskontoret.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Selskabslokaler – skærpelse af Corona restriktioner

Forsamlingsforbud på 10. Myndighederne har ændret forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer, gældende fra 26. oktober og foreløbig til og med 22. november 2020.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret