Energisparetips - Vinteren og de kolde dage nærmer sig. Samtidig er vi midt i en energikrise, der betyder, at mange beboeres økonomi bliver sat under pres.
Besked fra DAB om varmecheck - Ejendomskontoret og DAB har modtaget henvendelser fra flere beboere, som mod for-ventning ikke har modtaget en varmecheck fra Energistyrelsen.
Problemer med udbetaling af varmecheck - Vi er i bestyrelsen blevet gjort opmærksom på at flere beboere ikke har fået udbetalt deres varme check.