Afdelingsbestyrelsens konstituering

Tirsdag d. 10. marts 2020 holdt den nye bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde.

Afdelingsbestyrelsens sammensætning marts 2020:

Formand:
Niels Gunnar Mortensen

Næstformand og kasser:
Anne-Lise Payberg

Bestyrelsesmedlem:
Rolf Bille

Bestyrelsesmedlem:
Anne Gantzler

Bestyrelsesmedlem:
Mia Kulmsee Jensen

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen