Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Snerydning på Virumgård

Lyngby Taarbæk Kommune pr. den 01-04-2023, overtaget snerydning på alle fællesveje på Virumgård.

Grønne områder på Virumgård – mus og mosegrise

Virumgårds boligområde er jo helt integreret i dejlige grønne områder, med både skov og sø, og omkranset af støjvold langs Lyngby Omfartsvej. Beboerne på Virumgård har derfor, lige siden boligområdet blev bygget, haft glæde af den natur som de grønne områder byder på.

Energisparetips

Vinteren og de kolde dage nærmer sig. Samtidig er vi midt i en energikrise, der betyder, at mange beboeres økonomi bliver sat under pres.

Besked fra DAB om varmecheck

Ejendomskontoret og DAB har modtaget henvendelser fra flere beboere, som mod for-ventning ikke har modtaget en varmecheck fra Energistyrelsen.

Tagrende rens på Virumgaard

Ejendomskontorets medarbejdere vil i december 2020, foretage rensning af tagrender på Virumgård. Arbejdet udføres med en tagrendestøvsuger, med påmonteret kamera.

Selskabslokaler

Vi har opmålt selskabslokalerne. Arealet af lokalerne begrænser derfor det antal personer der må forsamles i lokalerne.