Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Bedre belysning på Virumgaard

lysDa Virumgaard blev bygget i 80’erne valgte man (desværre) en type armaturer, der spreder lyset i alle retninger. Det gjorde man formentlig bl.a. fordi, at man dermed undgik at opstille en egentlig stibelysninger på de mindre stier og hævede stræder, men i stedet udnyttede det meget spredte lys på facaderne. Armaturerne var i øvrigt den gang udelukkende designet til alm. glødepærer.

I mange år har vi måttet leve med en lidt ”skummel” belysning, og af flere omgange har vi derfor forsøgt at forbedre belysningen samtidigt med, at vi selvfølgelig har haft øje for det store el-forbrug fra de mange lamper.

Mange beboere har i tidens løb ønsket bedre belysning, og specielt svagtseende og ældre har ofte givet udtryk for, at det var vanskeligt at orientere sig på stierne. Dertil kommer, at vi igennem årene desværre har måttet have mere og mere fokus på tryghed i forhold til risiko for indbrud og det at kunne færdes trygt i det hele taget.

Som sagt er vores armaturer designet til glødepærer, og vi har efterfølgende i mange år anvendt sparepærer. Det seneste tiltag er, at vi nu anvender moderne LED-pærer, der udemærker sig ved et godt, hvidt lys og et meget lavt strømforbrug.

De LED-pærer, der anvendes, svarer til alm. glødepærer på 60W. Altså faktisk den samme lysstyrke, der ofte anvendes indendørs.

Enkelte beboere, der har andre boligers armaturer meget tæt på egen bolig, føler sig dog desværre generet af den øgede belysning.

Vi har desværre ingen mulighed for at vælge nye armaturer. Dels p.g.a. økonomien, men også fordi det ville betyde, at vi formentlig måtte etablere en helt ny stibelysning, da facade belysningen ikke længere ville kunne oplyse stierne. En evt. ny stibelysning ville i øvrigt bringe belysningen endnu tættere på de fleste boliger, fordi vi jo bor i et område udelukkende med tæt/lav bebyggelse – af samme grund har flere beboere i øvrigt valgt lystætte gardiner/rullegardiner for at opnå helt mørke rum i nattetimerne.
Vi mener heller ikke, at tiden er til at eksperimentere med at kunne færdes trygt.

Vi har derfor valgt at forsøge at finde en måde at bevare den bedre belysning, men i stedet gøre lyset mere diffust og dermed undgå ”spot-virkningen”. En løsning som forhåbentligt ville kunne afhjælpe de værste gener for de specielt berørte boliger.

Vi understreger, at der i første omgang vil være tale om et forsøg, og vi vil informere løbende om resultaterne på hjemmesiden.

Venlig hilsen
Ejendomskontoret & Afdelingsbestyrelsen

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.