Kategori: Nyt fra Ejendomskontoret

Ugler på legepladsen

Så har det gamle piletræ på legepladsen i Dahliahaven fået nyt liv.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Udtynding af randbeplantning

I forbindelse med en større udtynding og fornyelse af randbeplantningen langs fællesvejene på Virumgård, vil landskabsplejere fra firmaet Stub og Gren i perioden: Mandag d. 21/3 til onsdag d. 23/3 udføre arbejde langs de markerede veje med større skovmaskiner.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Ang. Afdelingsmødet d. 7. marts

TILMELDING IKKE NØDVENDIG. Corona regel ophørt.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Motionslokalet

Motionslokalet bliver genåbnet fra den 1. august 2021 dog med forbehold og max. 10 personer.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Corona restriktioner

Fra den 14. juni er der ikke længere krav om Coronapas ved fritidsaktiviteter/beboeraktiviteter, der vil dog fortsat være krav om Coronapas, hvis der er tale om idræt. 

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Legeplads udskiftes i Astilbehaven

Afdelingsbestyrelsen har besluttet at det er tid til udskiftning af legepladsen i Astilbehaven, som er fra 2005.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Regulering af krager

Mange beboere har klaget over den store bestand af krager på Virumgård. Vi har derfor, igen i år, søgt i Naturstyrelsen og fået tilladelse til regulering af krager.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Forlængelse og skærpelse af Corona restriktioner

Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer er forlænget til den 28.02.2021. Ejendomskontoret lukkes for personligt fremmøde i samme periode.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Tagrende rens på Virumgaard

Ejendomskontorets medarbejdere vil i december 2020, foretage rensning af tagrender på Virumgård. Arbejdet udføres med en tagrendestøvsuger, med påmonteret kamera.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Mundbind ved personlig henvendelse på ejendomskontoret

Fra den 29-10-2020 er der krav om at der anvendes mundbind ved personlig henvendelse på ejendomskontoret.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret