Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling for medlemmer i Foreningen Virumgaard Motion

Print Friendly, PDF & Email

Onsdag den 26. april 2017 Kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i selskabslokalet Dahliahaven 134

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden/bestyrelsen
  3. Indkomne forslag. (Der er ikke indkommet forslag)
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Valg til bestyrelsen sker for en periode på 1 år)
  5. Eventuelt

Med venlig hilsen og på gensyn

PBV
Jørgen Pedersen
Formand

Astilbehaven 64
Tlf. 45 85 00 76

Udgivet i Nyt fra Virumgaard Motion