Endelig dagsorden til: Ordinært afdelingsmøde 5. marts 2020 kl. 19.00

Til beboerne

Hermed endelig dagsorden til

ordinært afdelingsmøde

5. marts 2020 kl. 19:00

i selskabslokalet, Dahliahaven 134

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
 2. Fremlæggelse af beretning for perioden
 3. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering
 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021
 5. Indkomne forslag

  a. Forslag om nyt overdækket cykelskur i henholdsvis Lavendelhaven og
  Valmuemarken, Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen
  b. Forslag om opstilling af 3 udvendige elevatorer i henholdsvis Dahliahaven,
  i Astilbehaven og Solsikkemarken. Forslagsstiller: Mogens Christensen
  c. Forslag om at afdelingsbestyrelsen bemyndiges og forpligtes til at undersøge
  mulighederne for andre tv- og internet udbydere. Forslagsstiller:
  Mia og Finn Jensen
  d. Forslag til en alternativ udbyder af både tv og internet forbindelse. Forslagsstiller:
  Lars Thorndal
  e. Forslag om etablering af parkeringskontrol på afdelingens p-pladser: Forslagsstiller:
  Jørgen Pålsson
  f. Forslag om indførelse af brugerbetaling på de ”faste” pladser under Daliahaven
  68 samt etablering af ekstra p-pladser foran Dahliahaven 44-73.
  Forslagsstiller: Bo Andersen
  g. Forslag om parkeringskontrol på afdelingens p-pladser. Forslagsstiller:
  Lars Thorndahl

 6. Eventuel valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter
  Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger repræsentantskabsmedlemmer
  for Virumgård.
 7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

________________________

Dokumenter: Endelig dagsorden afdelingsmøde 05-03-2020

 

 

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.