Endelig dagsorden til: Ordinært afdelingsmøde 6. marts 2018 kl. 19.00

Til beboerne

Hermed endelig dagsorden til

ordinært afdelingsmøde

6. marts 2018 kl. 19:00

i selskabslokalet, Dahliahaven 134

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde.
 3. Drøftelse/beslutning vedrørende afdelingens fremtidige varmeforsyning.
 4. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 til efterretning.
 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019.
 6. Indkomne forslag

  Forslag A. Forslag om tagudhæng over hoveddøre. Forslagsstiller: Henriette Nørbæk
  Forslag B. Forslag om ændring af fællesareal fra park til naturgrund. Forslagsstiller Signe Bischoff
  Forslag C. Forslag om Flytning af steler/afspæringssten, og opsætning af skiltning. Forslagsstillere: Anne A. Gantzler, Jens Eriksen, Rune W. Christensen m.fl.

 7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
  På valg er: Annette Strand og Nick Hartmann
 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
 9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter
  Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger repræsentantskabsmedlemmer for Virumgård.
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

________________________

Dokumenter: Endelig dagsorden afdelingsmøde 06-03-2018 + tillæg til dagsordenen

 

 

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.