Hermed endelig dagsorden for ordinært afdelingsmøde 9. marts 2023

Hermed endelig dagsorden for
ordinært afdelingsmøde
9. marts 2023 kl. 19:00
i Selskabslokalet, Dahliahaven 134

 

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Fremlæggelse af beretning for perioden
3. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering
4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2024. Antennebudget fremlægges til orientering.
5. Indkomne forslag

a. Forslag om tilslutning til fjernvarme, ny løsning. Forslagsstiller: Afdelings
bestyrelsen
b. Forslag om aflåst cykelparkering i Dahliahaven. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen
c. Forslag om etablering af el-ladestandere. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen
d. Forslag om at hæve maksimumbeløb for køkkenmodernisering.
Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen
e. Forslag om udvidelse af afdelingsbestyrelsen. Forslagsstiller Jørgen Nielsen
f. Forslag om permament løsning på udfordring med parkering.
Forslagsstiller: Nick Hartmann
g. Forslag om mulighed for udekat. Forslagsstiller: Vibeke Kümmel
h. Forslag om tilladelse til udekat. Forslagsstiller: Nadia Schulz
i. Forslag om at spare på havemænd. Forslagsstiller: Nadia Schulz
j. Forslag om mindre udendørsbelysning. Forslagsstiller: Nadia Schulz
k. Forslag om bedre forklaringer på de årlige møder. Forslagsstiller:
Nadia Schulz
l. Forslag om energivenlige køleskabe. Forslagsstiller: Nadia Schulz
m. Forslag om ændring af vedligeholdelsesstandard, så gelænder må males
hvidt. Forslagsstiller: Nadia Schulz
n. Forslag om ændring af vedligeholdelsesstandard, så køkkenpladen på
halvvæg må males hvidt. Forslagsstiller: Nadia Schulz
o. Forslag om flere parkeringspladser. Forslagsstiller: Nadia Schulz
p. Forslag om en stairmaster til motionscenter. Forslagsstiller: Nadia Schulz

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
Niels Gunnar Mortensen og Rolf Bille
7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
På valg er: Bente Nørgaard og Lene Jespersen
8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter
Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger repræsentantskabsmedlemmer for Virumgård.
9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Se den fulde dagorden og forslag her

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.