Hermed endelig dagsorden til ordinært afdelingsmøde 17. marts 2015 kl. 19:00


Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGAARD


 

Til beboerne

Hermed endelig dagsorden til

ordinært afdelingsmøde

17. marts 2015 kl. 19:00

i selskabslokalet, Dahliahaven 134

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde.
3. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 til efterretning.
4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016.
5. Indkomne forslag

a. Forslag om indhentning af tilbud til Virumgård fra udbydere af bredbånd og TV-signal. Forslagsstiller: Lars Thorndal
b. Forslag om ændring i afsnittet ’Færdsel med motorkøretøjer, cykler m.m. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen.
c. Forslag om ændring af afdelingens istandsættelsesordning. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen.

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

På valg er: Janni Rosendahl, Jørgen Nielsen. Herudover skal vælges et bestyrel-sesmedlem for 2 år.

7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen

På valg er: Inge Skjønnemand og Annette Strand.

8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter

Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger repræsen-tantskabsmedlemmer for Virumgård.

9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen


Dokumenter: Bestyrelsens beretning | Budget 2015 | Forslag a | Forslag b | Forslag c


Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.