Indkaldelse: Ordinært afdelingsmøde 17. marts


Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGAARD


 

Til beboerne

Vi indkalder dig hermed til

ordinært afdelingsmøde

17. marts 2015 kl. 19:00

i selskabslokalet, Dahliahaven 134

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Fremlæggelse af beretning for perioden sidste afdelingsmøde.

3. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 til efterretning.

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Janni Rosendahl, Jørgen Nielsen. Herudover skal vælges et bestyrel-sesmedlem for 2 år.

7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen

På valg er: Inge Skjønnemand og Annette Strand.

8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger repræsen-tantskabsmedlemmer for Virumgård.

9. Eventuelt

Hvis du har forslag, du ønsker at få behandlet på mødet i henhold til punkt 4 (budgetæn-dringer) og 5 (indkomne forslag) skal du aflevere dem til afdelingsbestyrelsens formand, Janni Rosendahl, Astilbehaven 64, senest den 3. marts 2015 kl. 15.00. Alle forslag, ende-lig dagsorden og budget bliver delt ud til beboerne senest 10. marts 2015. I første kolon-ne i budgettet fremgår regnskabstallene for det reviderede regnskab for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Det specificerede regnskab kan hentes på ejendomskontoret.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 


Afdelingsmøde den 17. marts 2015 Udsendt den 17. februar 2015 MDR-2014-00653


 

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.