Legeplads udskiftes i Astilbehaven

Legepladserne i bebyggelsen bliver hvert år inspiceret at et uvildig legepladsinspektionsfirma. Ved de sidste inspektioner er der, på Astilbehavens legeplads, blevet påvist omfattende defekter der skal udbedres. Afdelingsbestyrelsen har med baggrund i dette derfor besluttet at det er tid til udskiftning af legepladsen i Astilbehaven, som er fra 2005.

Efter indhentning af tilbud har man valgt indkøb af ny legeplads fra firmaet HAGS.

Ny legeplads:

Den nye legeplads vil erstatte den gamle på samme placering. Den nye legeplads vil blive monteret i uge 31-32. Dvs. fra 2. august og 2 uger frem. Arbejdet bliver udført af montører fra legepladsfirmaet HAGS. Hele området vil blive afspærret i byggeperioden.

Adgang forbudt i byggeperioden:

Vi skal venligst og bestemt henstille til at ingen børn kravler under afspærringen og leger på den halvfærdige legeplads. Dette kan jo selvfølgelig være meget farligt.

 

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret