Motionslokalet – stor succes & små ændringer

Kom og vær med

Motionslokalet har lige haft 4 års fødselsdag, og barnet trives rigtigt godt. Medlemstallet, der var stort allerede fra starten, er vokset støt og roligt og tæller nu 150 medlemmer fra i alt 100 boliger. Over en 1/3 del af alle boliger. Det er flot.

Det er meget sjældent, vi får henvendelser, der har karakter af klager. Kun ros og positive forslag. Og det er vi naturligvis glade for.

Den 26. marts var der indkaldt til generalforsamling. 8 medlemmer mødte op – og stor tak til dem og for deres input på mødet.

Det kan synes af meget få fremmødte, men vi tager det som udtryk for, at der generelt er stor tilfredshed med lokalet, så hvorfor bruge tid på en generalforsamling?

Disse forhold under ét har resulteret i, at bestyrelsen har besluttet at nedlægge sig selv. Barnet er blevet voksent, og er nu en del af den normale ”drift”.

I stedet kan alle, der er interesseret i lokalets ve og vel, og vil være med til at holde lidt øje med det, eller har ideer til brugen eller f.eks. specielle arrangementer, være med i en lille ”Følgegruppe”, som nu afløser bestyrelsen.

Som bekendt er lokalet jo ubemandet. Det er derfor op til alle brugere, hvordan lokale og maskiner skal se ud og skal fungere. Vi sørger for vedligeholdelsen af maskinerne og lokalet, men det er DIN opgave at passe på det.

Følgegruppen vil også få mulighed for at være med til at påvirke de ”færdselsregler” for brugen af lokalet, som snart vil afløse de nuværende, traditionelle ordensregler.
Og der er fortsat behov for færdselsregler!!!

Der er stadig beboere, der tager meget let på hygiejnen. Så…

  • sprit hænderne af,
  • gør maskinerne rene efter brugen, og
  • husk, at ”rene indendørs sko” betyder sko, der aldrig anvendes udendørs.
  • træn ikke på bare tæer.

Det øger hygiejnen og holder udgifterne til rengøring nede.

Har du lyst til at være en del af Følgegruppen?
Så gi’ lyd fra dig på hjemmesiden under » Kontakt afdelingsbestyrelsen.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.