Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Grønne områder på Virumgård – mus og mosegrise

Virumgårds boligområde er jo helt integreret i dejlige grønne områder, med både skov og sø, og omkranset af støjvold langs Lyngby Omfartsvej. Beboerne på Virumgård har derfor, lige siden boligområdet blev bygget, haft glæde af den natur som de grønne områder byder på. Vores lokale grønne natur byder jo på et alsidigt fugle og dyreliv. Bl.a. også husmus, halsbåndsmus og mosegrise, samt en sjælden gæst på Virumgård, rotten.

Herunder kommer, en lille biologitime med, en kort beskrivelse af de 4 dyr.

De 3 mus, som vi ofte ser på Virumgård, samt rotten. Rotten er heldigvis en sjælden gæst, og ses næsten kun når der er skader på kloak. Virumgårds kloaksystem er udført af PVC-rør, og er sjældent defekt.

Husmus:
Husmusen er lille og spinkel med lang hale. Ørerne er store og tyndhudede. Husmusen kan klemme sig
gennem den mindste sprække. Den skal kun bruge en åbning på bare 7 mm, (som en træblyant), for at komme
ind. Husmusen er næsten altædende. Indendørs tager den korn, frø og alle slags madvarer samt sæbe og stearin. Udendørs tager husmusen også grønne plantedele og insekter
Halsbåndsmus:
Halsbåndmusen er karakteriseret ved store ører og en spids snude. Det er en stor mus. Fra snude til halespids måler den op til 26 cm. Halsbåndmusen er gyldenbrun. På brystet, foran forbenene, har den et gyldent halsbånd. Halsbåndmusen flytter, om efteråret, inden døre for at overvintre. Det er den mus, man oftest finder nær mennesket. Halsbåndmusen klatrer meget gerne. Halsbåndmusen lever i underjordiske gange, som den selv udgraver. Om natten går den på jagt efter føde enten oppe i vegetationen eller i skovbunden. Den er meget alsidig i sit fødevalg og spiser både animalsk og vegetabilsk føde, dog primært næringsholdige frø som bog, agern og hasselnødder. Halsbåndmus ses fremme hele året. Om vinteren går de gerne på fuglenes foderbræt.
Mosegris:
Mosegrisen er en planteæder der lever i jorden af rødder, blomsterløg og andet grønt. Mosegrisen kan blive ret stor 12-20 cm. Mosegrisen er en stor mus, beslægtet med studsmusen. Mosegrisen har en behåret hale, lige som alle andre mus. Nogle mosegrise er til vådområder, andre holder sig til tørre haver, grøfte- kanter og på marker langt fra vand. Den sidste type veksler med årstiden mellem våde og tørre omgivelser. Mosegrisen tilbringer en stor del af sit liv under jorden, hvor den ligesom muldvarpen graver gange. Der er størst chance for at se mosegrisen over jorden fra marts og indtil november, hvor den skifter til en mere underjordisk levevis. Mosegrisen forveksles ofte, på grund af sin størrelse, med rotten.
På Virumgård har vi altid haft mange mosegrise i støjvolden rundt lange bebyggelsen.
Brun rotte:
Brun rotte er vores største mus. Den tilhører familien ægte mus, som kan kendes på en lang hale, store øjne og ører og en lang spids snude. Rotten kan blive ret stor, 23-29 cm. Rottens hale er stort set nøgen modsat halen hos alle vore andre gnavere. Mosegris kan ligne brun rotte lidt, men mosegrisen er en studsmus med kort snude og pelsklædt hale. Rotten har en fantastisk lugte- og smagssans, ligesom den kan høre ultralyd. Rotter er i besiddelse af en såkaldt metakognitiv bevidsthed, dvs. at de er i stand til ”at tænke over deres tanker”, noget som ellers kun er fundet hos mennesket og andre primater. Brun rotte kom først til Danmark i 1700-tallet. Herhjemme udkonkurrerede den husrotten. Brun rotte findes overalt i landet. Den findes i stort antal i byernes forfaldne kloaksystemer, i kældre og industrikvarterer og desuden i det åbne land, især i tilknytning til landbrug og anden bebyggelse. Brun rotte har den tvivlsomme ære at være dømt fredløs i Danmark, og den skal bekæmpes overalt, hvor den optræder. Rottebekæmpelsen er kommunernes ansvar. Efter de seneste milde vintre er antallet af rotter i Danmark i stærk stigning.

Kilde: Naturhistorisk Museum Århus

Hvis man får besøg af mus i sit hjem, skal man selv stå for at fange dem. Man kan på ejendomskontoret få musefælder og vejledning. Hvis man ser rotter skal man selv anmelde det på LTK’s hjemmeside.

LTK står for al rottebekæmpelse. Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Link til anmeldelse:  https://www.ltk.dk/borger/bolig-og-byggeri/dit-hus-og-grund/skadedyr/rotter

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret.

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.