Ny belysning på Virumgaard

Kære Beboer

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at skifte den gamle belysning med en ny energisparende, der samtidigt lever op til de gældende ”Vejbelysningsregler”, hvilket den gamle belysning ikke gjorde.

Kommunen har valgt en ”standard-lampe”, som bruges i hele kommunen, og det er den, de har monteret igennem de seneste uger.

For god ordens skyld kan det oplyses, at det lamperne på ”hovedvejene” gennem området og på de større gang- og cykelstier, hvor kommunen er øverste vejmyndighed, der udskiftes. De lamper, der udskiftes, kan kendes på den sorte farve på standerne (undtaget enkelte sorte facadelamper). Alle de grå (galvaniserede) lamper på de mindre stier og tilkørselsveje skiftes ikke. Disse lamper ejes og vedligeholdes af de enkelte boligafdelinger i Grundejerforeningen.

Desværre har kommunen ikke fundet det nødvendigt at informere beboerne om, hvad der skulle ske, hvordan det skulle ske, og hvad udskiftningen nærmere indebar. Derfor denne information.

Umiddelbart var det en god nyhed at få en helt ny belysning – specielt i lyset af de rigtigt mange henvendelser, vi har fået igennem årene siden byggeriets start. Henvendelser der primært gik på, at belysningen mange steder på området var helt utilstrækkelig (skummel). En del beboere har også givet udtryk for, at de følte sig utrygge ved færdsel efter mørkets frembrud.

Men det har siden vist sig, at helt så god var nyheden ikke.

En håndfuld beboere har gjort opmærksom på, at den nye belysning flere steder giver et generende lys ind i boliger og haver.

Der er ingen tvivl om, at en ny belysning på Virumgaard under alle omstændigheder vil kræve en ret så stor tilvænning hos os alle. Masterne er højere, lyset er kraftigere og hvidt, og vejbelysningsreglerne kræver en væsentlig bedre oplysning af gang- og cykelstier samt de større veje på området – primært for at øge trafiksikkerheden – specielt for de bløde trafikanter – og trygheden generelt ved al færdsel på området. Og sikkerhed og tryghed er jo i vores alles interesse. Og tiden er løbet fra de gamle lamper – de kommer ikke tilbage.
Men når det er sagt, så har generne været for store.

Derfor har grundejerforeningens formand været i intensiv dialog med kommunen og Ørsted, som er leverandøren af lamperne samt Philips, der leverer teknikken.

Det har foreløbigt resulteret i, at man enkelte steder i Dahliahaven har prøve monteret en opalhvid afskærmning i lamperne. Den viste sig at være af ringe betydning i sig selv. Derefter har man eftermonteret en metal afskærmning, der dækker 120 grader af lampens lysreflektor ind mod boligerne. Denne afskærmning tager langt hovedparten af det direkte skin ind mod boligerne, men ændrer jo ikke den grundlæggende forudsætning, at vi har at gøre med en kraftigere lyskilde.

Derfor er det nu besluttet, at monteringen af de nye lamper er midlertidigt stoppet, mens man prøver at finde endnu bedre ændringer af lamperne. Ændringer der er endnu mere effektive – hvis det er muligt.

Lige nu arbejdes der på at gå så radikalt til værks, at man – igen som et forsøg nogle få steder – skifter toppen af lampen til en anden type, der har andre og måske bedre egenskaber for vores område. Lampen er specielt beregnet til boligområder med gang- og cykelstier, har flere reflektor muligheder og bedre muligheder for en regulering af lysstyrken indenfor de gældende regler.

I øjeblikket forventer vi, at der vil blive opsat nogle få af de nye lamper på prøve, så vi kan vurdere dem i forhold til de nye lamper, der p.t. er monteret.

Prøve monteringen kan formentlig først ske om 4-6 uger. Indtil da vil de nuværende lamper være i brug – både de gamle og de nye. De nye lamper vil som nu have en natsænkning på 50% mellem 22.00 og 06.00.

Når der er nyt om den nye belysning, vil vi (udelukkende) informere på vores hjemmeside virumgaardbeboer.dk (den kan alle de øvrige boligafdelinger på Virumgaard også læse)

Venlig Hilsen
Afdelingsbestyrelsen

5. juli 2018

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.