Ny planlægning for Virumgårdsvej

Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen har vedtaget på et møde den 24. april 2014 at sende materiale ud til indkaldelse af ideer og forslag til en ny planlægning af Virumgårdsvej.

Kommunalbestyrelsen: Ny planlægning for Virumgårdsvej – download som PDF

Der er en høringsperiode på fire uger fra den 5. maj til den 1. juni 2014, og i den forbindelse vil bestyrelsen gerne være behjælpelig med at fremsende en samlet skrivelse til kommunen. Du/I har mulighed for at skrive til os på vores mail og fremsende det til os inden den 26. maj 2014, og så vil vi sørge for, at det er sendt af sted inden fristens udløb.

På denne måde sikrer vi, at så mange som muligt bliver hørt, og at LAB Virumgård har en fælles indstilling til planerne.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Virumgårdsvej

Virumgårdsvej

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen