Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Ordinært afdelingsmøde 7. marts 2022 kl. 19:00

Vi indkalder dig hermed til

ordinært afdelingsmøde

7. marts 2022 kl. 19:00

i Selskabslokalet, Dahliahaven 134

 

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
  2. Fremlæggelse af beretning for perioden
  3. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering
  4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Antennebudget fremlægges til orientering.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Niels Gunnar Mortensen, Anne-Lise Payberg og Rolf Bille, der alle genopstiller. Anne Albrekt Gantzler og Mia K Jensen genopstiller ikke. Hele bestyrelsen er på valg. Der skal vælges 5 medlemmer, 2 medlemmer for en 2 årig periode og 3 medlemmer for en 1 årig periode eller 3 medlemmer for en 2 årig periode og 2 medlemmer for en 1 årig periode. Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at formand vælges af afdelingsbestyrelsen
  7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
  8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger repræ-sentantskabsmedlemmer for Virumgård.
  9. Eventuelt

Hvis du har forslag, du ønsker at få behandlet på mødet (pkt. 4 og 5), skal du aflevere dem senest den 21. februar 2022 til afdelingsbestyrelsen, v/ Niels Gunnar Morten-sen, Astilbehaven 69 1. Alle forslag bliver delt ud til beboerne 1 uge inden afdelings-mødet sammen med budgetforslaget for 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

 

Corona:
DAB opfordrer til, at deltagerne frivilligt sørger for at være vaccinerede eller testede samt bærer mundbind og at man følger myndighedernes rådgivning.

Tilmelding:
For at sikre den fornødne afstand mellem mødedeltagerne og for at danne os et overblik over deltagerantallet, beder vi om, at man tilmelder sig via denne blanket. Blanketten skal afleveres til ejendomskontoret, Virumgårdsvej 40 eller sendes pr. mail til labvirumgaard@boligafdeling.dk senest 21. februar 2022.

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.