Affald

1. Dagrenovation:
Dagrenovation er kun til almindeligt køkkenaffald! Boligens dagrenovation lægges i renovationsstativerne eller renovationscontainerne som er placeret umiddelbart i nærheden af alle boliger. I Dahliahaven og Solsikkemarken er der affaldsskakte på ”de hævede adgangsstræder” til dagrenovation.

Beboerne bedes venligst huske at binde for affaldsposerne med køkkenaffald før posen smides i skakt, stativ eller container. Husk, at du ikke er den sidste, der skal have fat i affaldet. Ejendomsfunktionærerne og skraldemændene kommer desværre regelmæssig i nærkontakt med affaldet. Børnefamilier skal huske at pakke børnebleer ordentlig ind, før de smides ud. Når affaldet ikke er emballeret, kan indholdet blive spredt ud over skaktrummet. Især om sommeren tiltrækker det store mængder fluer, når det bliver smidt direkte i affaldssække eller skakte.

Kattegrus, og andet fra de små husdyr, skal selvfølgelig også pakkes ind. Det er heller ikke hensigtsmæssigt at proppe papkasser, gulvtæpper, tøj og aviser i affaldsskaktene. Når skaktene tilstoppes af disse ting, er det i reglen meget vanskeligt og ekstremt ulækkert at få renset skakten igen.

2. Flasker:
Flasker og glas må selvfølgelig ikke kommes i affaldssække og skakte. Forskellige steder i bebyggelsen – ved affaldsskakte og skralderum – er der opstillet blå PVC tønder til flasker og glas.

Tre steder på Virumgård har Lyngby-Taarbæk Kommune opstillet glas- og papirkuber til brug for alle.: 

Dahliahaven ved p-pladsen mod Virumvej.
Astilbehaven ved vendepladsen
Solsikkemarken ved vendepladsen

3. Aviser m.v.:

For aviser, ugeblade, reklametryksager m.m. gælder også, at Lyngby-Taarbæk Kommune har opstillet papirkuber til genbrugspapir de samme steder som flaskekuberne.

4. Storskrald:
Boligernes storskrald, papkasser m.m. kan stilles i skralderummene. Ejendomsfunktionærerne vil så 2-3 gange pr. uge køre storskraldet til Lyngby-Taarbæk Kommunes containergård på Firskovvej.

5. Haveaffald:
Forskellige steder i bebyggelsen er det muligt at skille sig af med almindeligt haveaffald.  Ved alle beboelsesafsnit er der kompostkasser, som tømmes af ejendomsfunktionærerne efter behov. Husk, at der aldrig må smides køkkenaffald, såsom kaffegrums, kartoffel-skræller o.a. i kompostkasserne – det tiltrækker rotter og ræve!