Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Flytteprocedure

1. INDFLYTNING.

På indflytningsdagen.
Ejendomsmester og ny lejer mødes efter aftale i boligen. Der informeres om boligens tekniske installationer – gasfyr, ventilation m.m.. Indflytningsrapporten udfyldes og gennemgås med lejer før underskrift.

[ws_table id=”2″]

Boligens indflytningsstand
På indflytningsdagen overtager man en bolig, som har været beboet af en eller flere familier før. Boligen er derfor ikke ny, men skal kunne fremstå i nyistandsat stand. Det kan dog ikke undgås, at der kan være mindre brugsmærker i boligen – på f.eks. køkkenborde m.v. Er du i tvivl, så spørg på Ejendomskontoret.

Mangellisten er en vigtig brik
Eventuelle fejl og mangler, også kosmetiske, skal påføres den udleverede mangelliste. Mangellisten afleveres senest 14 dage efter indflytning til ejendomskontoret. Ejendomskontoret gennemgår, sammen med lejer, mangellisten og sørger for udbedring af diverse mangler (dog ikke kosmetiske). Mangellisten er et meget vigtigt dokument. Ingen bliver regnet for kværulant, hvis mangellisten ligner en stor smørrebrødsseddel når den afleveres til ejendomskontoret. Mangellisten bruges på fraflytningsdagen, og den er beboerens sikkerhed for ikke at komme til at hæfte for de forrige lejeres slitage o.a..

Ny lejer overtager enten en:

1) Nyistandsat bolig
2) Delvist istandsat bolig
3) Ikke istandsat bolig

Dette afgøres alene af den forrige lejer, – men følger N.I. reglerne.

N.I. eller Normal Istandsættelsesbeløbet er et lån, som afdelingen yder nyindflytteren. Lånet tilbagebetales, via. huslejen, med 1% om måneden, d.v.s. over 8 år og 4 måneder = 100 måneder.

N.I. lånet får man på én ud af tre mulige måder, afhængig af hvordan den nye lejer overtager boligen.

1) Nyistandsat bolig

N.I. lånet får man i form af en nyistandsat lofter.

2) Delvis istandsat bolig
N.I. lånet udbetales kontant for den del af boligen, der ikke er nyistandsat.

3) Ikke istandsat bolig
N.I. lånet, for hele boligen, udbetales kontant til indflytter.

Inden for et halvt år skal nyindflytteren have bragt lejemålet i stand, hvad lofter og vægge angår. Ejendomsmesteren skal inspicere boligen og tilse, at denne regel overholdes.

2. UDFLYTNING

Opsigelse af bolig
Hvis man vil opsige sin bolig, skal det ske skriftligt til DAB. På ejendomskontoret kan man få en opsigelsesblanket, som skal udfyldes, underskrives af begge ægtefæller og derefter sendes til: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg.

Vejledende syn
Ejendomskontoret anbefaler, at beboeren får foretaget et såkaldt Vejledende syn, hvor lejemålet gennemgås mens du stadig bor i boligen. Ved et sådan Vejledende syn vil vi ofte, med vores erfaring, cirka kunne forudsige din flyttesags omfang. Dette vil dog altid være med forbehold for skjulte fejl og manglende rengøring m.m., som først kommer til syne når boligen er tømt for møbler, tæpper og andet indbo. Vi kan også informere nærmere om N.I. reglerne i forbindelse med fraflytning.

Vær opmærksom på, at hvis man flytter fra boligen før N.I. lånet er tilbagebetalt (100 måneder), så skylder man for de måneder, der resterer på N.I. lånet, op til 100 måneder. Man kan selv vælge, om man vil betale restgælden eller sætte den del af boligen istand, der svarer til restbeløbet på N.I. lånet, omregnet til procent, dog altid hele rum.

På udflytningsdagen
Når DAB har modtaget og accepteret den skriftlige opsigelse, bliver lejer skriftligt indkaldt til flyttesyn af ejendomskontoret.

På den aftalte flyttedag skal boligen være tømt for alt inventar som møbler, tæpper, gardiner m.v..

Boligen skal endvidere være rengjort overalt.

Rengøring omfatter:

• Køkkenskabe og skuffer
• Køle/fryseskabe (Køle/fryseskabe skal være afrimet)
• Emhætte med filter
• Komfur, såvel indvendig som udvendig
• Husk rengøring under og bagved komfur og køle/fryseskab
• Badeværelset rengøres, eventuelt med kalkfjerner, på sanitet, vægge og gulvfliser
• Boligens træværk skal være rengjort

Ejendomsmester og lejer mødes på udflytningsdagen, efter aftale i boligen.:

• Boligen gennemgås for eventuelle fejl og mangler
• Kontrol af rengøring
• Målere aflæses (Kun hvis boligen fraflyttes efter 3 måneder, fuld opsigelsesperiode)
• Fraflyttes før de 3 måneder betaler fraflytter diverse forbrug i tom-gangsperioden
• Eventuel fotografering af bolig. (Kun ved eventuel tvist)
• Alle nøgler afleveres til ejendomsmester
• Udflytningsrapport udfyldes og gennemgås med lejer
• Udflytningsrapport underskrives af fraflytter samt Ejendomskontoret.
• Fraflytter får blå kopi af udflytningsrapporten

Afdelingen har herefter overtaget boligen, og fraflytter har ikke længere adgang til boligen.