Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Opvarmning af boligen

Vores boligopvarmning
I vores boligafdeling er der to forskellige opvarmningsformer: Fælles gasfyret varmecentral og individuelle gasfyr i hver bolig.

Fælles varmecentral:
I Astilbehaven 16-130 er der 114 boliger, som alle er tilsluttet den fælles gasfyrede varmecentral, som ligger i samme bygning som vaskeriet.

Alle radiatorer i Astilbehaven samt 14 ungdomsboliger i Dahliahaven er forsynet med en Minol-varmemåler således, at varmeudgifterne kan fordeles i forhold til faktisk forbrug. Aflæsningen sker trådløst og automatisk.

Varmecentralen i Astilbehaven er computerovervåget døgnet rundt i fyringssæsonen. (Fra 1. oktober til 30. april). I tilfælde af driftsforstyrrelser bliver den ejendomsfunktionær, der har varmevagten, automatisk kaldt via personsøger.

Gasfyr i hver bolig:
I Dahliahaven, Lavendelhaven, Astilbehaven 1-15, Solsikkemarken og Valmuemarken er alle 164 boliger forsynet med eget gasfyr.

Alle disse boliger afregner naturgas direkte med en gasleverandør som kan være Andel Energi, DONG eller andre.

Alle gasfyrene er af fabrikatet VAILLANT, men der findes 2 forskellige modeller: VAILLANT Sine-mot og VAILLANT Thermokompakt. Brugervejledning for gasfyrene findes nedenfor.

Vedligeholdelse af gasfyr
Afdelingen har en serviceaftale om reparation, tilkaldevagt og et årligt serviceeftersyn af alle vores gasfyr. Serviceaftalen er indgået med VVS firmaet Dehlsen & Sønner, og den omfatter også varmecentralen i Astilbehaven.

En gang hvert andet år, i sommerperioden, kommer gasmontøren på besøg i alle boliger med gasfyr. Ved dette eftersyn bliver gasfyret gennemgået for eventuelle fejl. 

Her kontrolleres alle sikkerhedskomponenter, og der foretages tæthedskontrol. Efter dette besøg sætter gasmontøren et nyt mærkat på gasfyret med årstal og dato samt navn på VVS firma og montør.

Ved driftsforstyrrelser af gasfyr

Opstår der driftsforstyrrelser inden for almindelig arbejdstid kontaktes ejendomskontoret, som så vil sørge for at genstarte gasfyret og eventuelt foretage vandpåfyldning. Er dette imidlertid ikke tilstrækkeligt, tilkaldes gasmontøren fra VVS firmaet Dehlsen & Sønner.

Kontrol af vandtrykket på gasfyr

Vandtrykket i centralvarmeanlægget bør kontrolleres ugentligt. Hvis den sorte viser på vandtryksmåleren (se placering i manualerne) kommer under den faste røde viser (0,75 bar), kontakt da ejendomskontoret, som sørger for påfyldning af vand. Falder vandstanden betydeligt under de nævnte 0,75 bar, vil gasfyret automatisk afbrydes med koldt vand og kolde radiatorer til følge.

Tilkaldevagt gasfyr: 

I fyringssæsonen, fra 1. oktober til 30. april, kan beboere med eget gasfyr, uden for ejendomskontorets arbejdstid, selv tilkalde gasfirmaet Dehlsen & Sønner VVS A/S på tlf. nr.: 38 10 05 00. indtil kl. 19:30.

Beboerne må kun benytte tilkaldevagten: Hverdage fra kl. 15:30-19:30, Lørdage, søn- og helligdage kl. 08:00-19:30.

Tilkaldevagten omfatter: Stop på gasfyret, ingen varmt vand.

Tilkaldevagten omfatter IKKE: Vandpåfyldning, fejl på radiatorer, betjeningsfejl o.l.

Misbrug af ovennævnte vil blive faktureret til beboeren i samråd med afdelingsbestyrelsen.

Radiatorer
Alle radiatorer er udstyret med termostatventiler. Man indstiller termostaten til den ønskede temperatur (indstilling 3 = 19° til 21°), hvorefter termostaten selv sørger for at åbne for varmen, når temperaturen falder i det pågældende rum. I sommerperioden, hvor der er lukket for varmen, bør alle termostatventiler stå helt åbne. Det skal tilføjes, at varmeanlægget i alle boliger er konstrueret således, at der selv med lukket termostatventil vil cirkulere varmt vand gennem rør og ventil. Radiatoren bliver således ikke helt kold.

Kontrol af vandtrykket
Dette gælder kun for boliger med eget fyr.
Vandtrykket i centralvarmeanlægget bør kontrolleres ugentligt.

Hvis den sorte viser på vandtryksmåleren (Se placering i manualerne) kommer under den faste røde viser (0,75 bar), kontakt da ejendomskontoret, som sørger for påfyldning af vand.