Problemer med udbetaling af varmecheck

Vi er i bestyrelsen blevet gjort opmærksom på at flere beboere ikke har fået udbetalt deres varme check. Vi er øjeblikket i gang med at undersøge hvad der er gået galt og er i dialog med LAB herom. LAB er i gang med at undersøge sagen og vil komme med yderligere information snarest muligt.

Med venlig hilsen
Virumgaard afdelingsbestyrelse

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen