Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Seneste nyt om lamper

Lyngby-Taarbæk kommune har nu bekræftet, at de nye prøvelamper vil blive monteret 4 udvalgte steder på Virumgaard den 17/10.

Der er ingen tvivl om, at en bedre belysning på Virumgaard er et gammelt ønske for mange beboere, og det vil givetvis øge trygheden for mange.

Men allerede ved starten af monteringen af de nye lamper, måtte vi konstatere, at på trods af en beviseligt bedre belysning fra de nye lamper, medførte de også store gener for de boliger, der ligger meget tæt på lyskilderne.

Det er fortsat min opfattelse, at de af LTK valgte lamper ikke er optimale i et boligområde som Virumgaard, som i udpræget grad kan karakteriseres som ”tæt/lav”.

En stor del af de problemer, vi nu i længere tid har brugt så mange ressource på at løse, kunne være undgået, hvis valget af lamper havde taget sit udgangspunkt i de områder, hvor de skulle anvendes, og hvor der bor borgere.

Desuden havde det været langt mere optimalt, hvis LTK havde valgt at opstille prøvelamper og inddrage Virumgaard, inden den store installation blev iværksat.

Når det er sagt, synes jeg, at samarbejdet i de forløbne måneder er forløbet godt med både LTK og Ørsted, og jeg tror på, at de nye prøvelamper, som bliver monteret som nævnt, viser sig betydeligt mere hensigtsmæssige.

Processen har været langvarig. Primært p.g.a. lange leveringstider på alternative afskærmninger og nye prøvelamper.

Denne type af materiel er ikke lagervarer, men produceres efter ordre.

I de snart 5 mdr., der er gået siden LTK påbegyndte monteringen af de nye lamper, har kun én boligafdeling på Virumgaard udtrykt interesse for ”sagen” og koordineringen af den. I den forgangne uge har endnu en boligafdeling vist interesse.

Desværre har vi også oplevet, at ”nogen” har fundet det hensigtsmæssigt at afbryde og tildække lamper.

Så vidt jeg forstår, vil en boligafdeling nu forsøge at lave en individuel, midlertidig løsning for deres mest berørte beboere. Det er forståeligt, men efter min opfattelse ikke optimalt, da vi bør agere samlet som ét boligområde

Som en konsekvens af overstående ønsker jeg ikke fortsat at bruge så meget fritid på at forsøge at koordinere indsatsen og finde acceptable løsninger for alle områdets beboere.

Jeg fortsætter derfor ikke som formand for Grundejerforeningen, men vil i stedet koncentrere mig om at varetage LAB Virumgaards interesser.

Venlig hilsen

Jørgen Nielsen

Formand for Afdelingsbestyrelsen LAB Virumgaard

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.