Husdyr på Virumgård

Det er nu 5 år siden vi sidst omdelte en infoskrivelse om husdyr. Men vi har desværre fået en del henvendelser om løsgående hunde og katte.

Vi vil derfor gerne minde alle husdyrejere om Virumgårds husdyrsreglement.

2.2 Hunde og katte må kun luftes i snor.
2.3 Hunde og katte skal bære mærke i halsbåndet med ejers navn og adresse.
2.5 Forretter en hund eller kat sin nødtørft, påhviler det lejeren at fjerne efterladenskaberne straks.

Hele husdyrreglementet kan læses her:
https://virumgaardbeboer.dk/vedtaegter-reglementer/husdyrreglement/ 

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Energisparetips

Kære beboer

Vinteren og de kolde dage nærmer sig. Samtidig er vi midt i en energikrise, der betyder, at mange beboeres økonomi bliver sat under pres.

Det er vigtigt at spare på energien, og vi skal alle have fokus på at mindske vores forbrug. Men du skal huske at gøre det på en måde, der ikke går ud over indeklimaet. Det er nemlig bedst for din og din families sundhed, for boligens tilstand og for din pengepung.

Opstår der skader på boligen fra fugt, skimmel eller frost, risikerer du at ende med at skulle betale regningen. Og det kan blive rigtig dyrt.

I det kommende nummer af DAB beboer information bringer vi tips fra energichefen i DAB til, hvordan du kan spare på varmen, samtidig med at du værner om dit indeklima.

På DAB’s hjemmeside dabbolig.dk/energisparetips finder du flere tips og idéer til, hvordan du kan spare på energien. Siden opdateres løbende.

Husk, at dit ejendomskontor kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvordan du passer på din bolig. Her er seks gode energisparetips:

  1. Skru gerne ned for varmen, men aldrig under 19 grader. Så øger du nemlig risikoen for fugt og skimmel markant. Køb et termometer, og læg det i halvanden meters højde for at sikre, at rumtemperaturen er korrekt.
  2. Sluk aldrig helt for radiatoren i et rum. Ønsker du, at dit soveværelse er køligt, så skru radiatoren ned på to og luk døren ind til rummet.
  3. Husk at lufte grundigt ud to gange om dagen – med mindre du bor i en ny bolig med automatisk udluftning. Du må gerne slukke for radiatoren, mens dit vindue står åbent.
  4. Vær særlig opmærksom på udluftning af boligens ”våde” rum som eksempelvis badeværelse, køkken og soveværelse.
  5. Tør aldrig vasketøjet indendørs. Brug i stedet altanen, afdelingens tørrerum eller tørretumbler.
  6. Læg låg på gryderne, når du laver mad og brug emhætten/luft ud.

 

Udgivet i Nyt fra DAB

Besked fra DAB om varmecheck

Kære beboer i Virumgaard

Ejendomskontoret og DAB har modtaget henvendelser fra flere beboere, som mod for-ventning ikke har modtaget en varmecheck fra Energistyrelsen, selvom kriteriet om opvarmningstype for boligen er opfyldt.

Vi har i den forbindelse opdaget, at der desværre kan være sket en fejlregistrering af en række boliger i BBR-registret. For at finde ud af hvor mange beboere, der er berørt af dette, er vi straks gået i gang med at undersøge problemets omfang.

Vi har forståelse for, at det er en svær situation for mange. Har du mod forventning ikke modtaget en varmecheck, hører vi meget gerne fra dig på e-mail: adm2@dabbolig.dk

Vi arbejder målrettet på at finde en løsning på sagen så hurtigt som muligt.

Venlig hilsen
Administrationsafdeling 2
DAB

Udgivet i Nyt fra DAB

Problemer med udbetaling af varmecheck

Vi er i bestyrelsen blevet gjort opmærksom på at flere beboere ikke har fået udbetalt deres varme check. Vi er øjeblikket i gang med at undersøge hvad der er gået galt og er i dialog med LAB herom. LAB er i gang med at undersøge sagen og vil komme med yderligere information snarest muligt.

Med venlig hilsen
Virumgaard afdelingsbestyrelse

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Ny støjreducerende og klimavenlig asfalt på Lyngby Omfartsvej

I perioden fra den 18. juni til den 01. juli, samt i uge 30 vil Lyngby-Taarbæk kommune lægge ny støjreducerende og klimavenlig asfalt på Lyngby Omfartsvej. Det betyder forhåbentlig mindre støj fra omfartsvejen efter den nye asfalt er blevet lagt, men desværre vil man kunne opleve støjgener i aften/natte timerne i den periode arbejdet står på.

Du kan læse mere på kommunes hjemmeside:

www.ltk.dk/aktuelle-vej-arbejder

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Trappebedet i Solsikkemarken står lige nu i fuld flor

Kig forbi og nyd de flotte påskeliljer

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Ugler på legepladsen

Så har det gamle piletræ på legepladsen i Dahliahaven fået nyt liv.

I denne uge har Allan fra skulpturværkstedet fremtryllet en lille familie af ugler.

Kom endelig forbi og hils på de nye beboere.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Referat fra ordinært afdelingsmøde 7. marts 2022

Hermed referat fra ordinært afdelingsmøde 7. marts 2022 kl. 19:00 i Selskabslokalet, Dahliahaven 134

Kan du ikke se dokumentet? Download det her: 1712-Referat-afdelingsmoede-07-03-2022.pdf (148KB)

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Udtynding af randbeplantning

På vegne af grundejerforeningen Virumgård

 

I forbindelse med en større udtynding og fornyelse af randbeplantningen langs fællesvejene på Virumgård, vil landskabsplejere fra firmaet Stub og Gren i perioden:

Mandag d. 21/3 til onsdag d. 23/3

udføre arbejde langs de markerede veje med større skovmaskiner.

 

Der vil i hele perioden være åbent for almindelig trafik, og der vil være tydeligt afspærret. Dog kan mindre forsinkelser i trafikken og støjgener forventes. Grenaffald bliver bortkørt med lastbiler efterfølgende.

I løbet af vinteren 2022/2023 vil der blive indplantet nye buske i randbeplantningen efter behov. DAB’s landskabsgruppe samt ejendomskontoret står for planlægning og udførsel af dette arbejde.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Virumgårds ejendomskontor på til. 4585 4084

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Endelig dagsorden for afdelingsmøde 07-03-2022 inkl bilag

Hermed endelig dagsorden for ordinært afdelingsmøde 7. marts 2022 kl. 19:00 i Selskabslokalet, Dahliahaven 134

Kan du ikke se dokumentet? Download det her: 1712-Endelig-dagsorden-afdelingsmoede-07-03-2022-inkl-bilag.pdf (1.38MB)

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen