Trappebedet i Solsikkemarken står lige nu i fuld flor

Kig forbi og nyd de flotte påskeliljer

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Ugler på legepladsen

Så har det gamle piletræ på legepladsen i Dahliahaven fået nyt liv.

I denne uge har Allan fra skulpturværkstedet fremtryllet en lille familie af ugler.

Kom endelig forbi og hils på de nye beboere.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Referat fra ordinært afdelingsmøde 7. marts 2022

Hermed referat fra ordinært afdelingsmøde 7. marts 2022 kl. 19:00 i Selskabslokalet, Dahliahaven 134

Kan du ikke se dokumentet? Download det her: 1712-Referat-afdelingsmoede-07-03-2022.pdf (148KB)

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Udtynding af randbeplantning

På vegne af grundejerforeningen Virumgård

 

I forbindelse med en større udtynding og fornyelse af randbeplantningen langs fællesvejene på Virumgård, vil landskabsplejere fra firmaet Stub og Gren i perioden:

Mandag d. 21/3 til onsdag d. 23/3

udføre arbejde langs de markerede veje med større skovmaskiner.

 

Der vil i hele perioden være åbent for almindelig trafik, og der vil være tydeligt afspærret. Dog kan mindre forsinkelser i trafikken og støjgener forventes. Grenaffald bliver bortkørt med lastbiler efterfølgende.

I løbet af vinteren 2022/2023 vil der blive indplantet nye buske i randbeplantningen efter behov. DAB’s landskabsgruppe samt ejendomskontoret står for planlægning og udførsel af dette arbejde.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Virumgårds ejendomskontor på til. 4585 4084

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Endelig dagsorden for afdelingsmøde 07-03-2022 inkl bilag

Hermed endelig dagsorden for ordinært afdelingsmøde 7. marts 2022 kl. 19:00 i Selskabslokalet, Dahliahaven 134

Kan du ikke se dokumentet? Download det her: 1712-Endelig-dagsorden-afdelingsmoede-07-03-2022-inkl-bilag.pdf (1.38MB)

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Kan du ikke se dokumentet? Download det her: 1712-Referat-ekstraordinaert-afdelingsmoede-09-02-2022.pdf (91KB)

 

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Ang. Afdelingsmødet d. 7. marts

TILMELDING IKKE NØDVENDIGCorona regel ophørt.Mvh. Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Ordinært afdelingsmøde 7. marts 2022 kl. 19:00

Vi indkalder dig hermed til

ordinært afdelingsmøde

7. marts 2022 kl. 19:00

i Selskabslokalet, Dahliahaven 134

 

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
  2. Fremlæggelse af beretning for perioden
  3. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering
  4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Antennebudget fremlægges til orientering.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Niels Gunnar Mortensen, Anne-Lise Payberg og Rolf Bille, der alle genopstiller. Anne Albrekt Gantzler og Mia K Jensen genopstiller ikke. Hele bestyrelsen er på valg. Der skal vælges 5 medlemmer, 2 medlemmer for en 2 årig periode og 3 medlemmer for en 1 årig periode eller 3 medlemmer for en 2 årig periode og 2 medlemmer for en 1 årig periode. Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at formand vælges af afdelingsbestyrelsen
  7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
  8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger repræ-sentantskabsmedlemmer for Virumgård.
  9. Eventuelt

Hvis du har forslag, du ønsker at få behandlet på mødet (pkt. 4 og 5), skal du aflevere dem senest den 21. februar 2022 til afdelingsbestyrelsen, v/ Niels Gunnar Morten-sen, Astilbehaven 69 1. Alle forslag bliver delt ud til beboerne 1 uge inden afdelings-mødet sammen med budgetforslaget for 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

 

Corona:
DAB opfordrer til, at deltagerne frivilligt sørger for at være vaccinerede eller testede samt bærer mundbind og at man følger myndighedernes rådgivning.

Tilmelding:
For at sikre den fornødne afstand mellem mødedeltagerne og for at danne os et overblik over deltagerantallet, beder vi om, at man tilmelder sig via denne blanket. Blanketten skal afleveres til ejendomskontoret, Virumgårdsvej 40 eller sendes pr. mail til labvirumgaard@boligafdeling.dk senest 21. februar 2022.

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Fastelavn på Virumgård

Vi er to mødre fra Dahliahaven, som gerne vil invitere alle Virumgårds beboere til fastelavnsfest søndag d. 27. februar kl. 10.00 ved selskabslokalet i Solsikkemarken.

Der vil blive slået katten af tønden, og Virumgårds kattekonger og dronninger fejres med boller og juice. Medbring gerne egen kaffe og te.

Tilmelding senest torsdag d. 24. februar til Karina Rosendahl på karinajes0906@gmail.com (Husk at skriv antal børn og voksne)

Der vil være tøndeslagning for både BØRN og VOKSNE (udklædning tilladt)

Håber vi ses!

Med venlig hilsen
Marie-Louise (Dahliahaven 57) og Karina (Dahliahaven 61)

Udgivet i Beboerarrangement

Ekstraordinært afdelingsmøde om fjernvarme

Til beboerne

Vi indkalder dig hermed til

ekstraordinært afdelingsmøde

9. februar 2022 kl. 19:00

i selskabslokalet, Dahliahaven 134

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Forslag om fjernvarme, se bilag 1
3. Eventuelt

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen


Læs bilag her


 

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen