Besked fra DAB om varmecheck

Kære beboer i Virumgaard

Ejendomskontoret og DAB har modtaget henvendelser fra flere beboere, som mod for-ventning ikke har modtaget en varmecheck fra Energistyrelsen, selvom kriteriet om opvarmningstype for boligen er opfyldt.

Vi har i den forbindelse opdaget, at der desværre kan være sket en fejlregistrering af en række boliger i BBR-registret. For at finde ud af hvor mange beboere, der er berørt af dette, er vi straks gået i gang med at undersøge problemets omfang.

Vi har forståelse for, at det er en svær situation for mange. Har du mod forventning ikke modtaget en varmecheck, hører vi meget gerne fra dig på e-mail: adm2@dabbolig.dk

Vi arbejder målrettet på at finde en løsning på sagen så hurtigt som muligt.

Venlig hilsen
Administrationsafdeling 2
DAB

Udgivet i Nyt fra DAB

Problemer med udbetaling af varmecheck

Vi er i bestyrelsen blevet gjort opmærksom på at flere beboere ikke har fået udbetalt deres varme check. Vi er øjeblikket i gang med at undersøge hvad der er gået galt og er i dialog med LAB herom. LAB er i gang med at undersøge sagen og vil komme med yderligere information snarest muligt.

Med venlig hilsen
Virumgaard afdelingsbestyrelse

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Ny støjreducerende og klimavenlig asfalt på Lyngby Omfartsvej

I perioden fra den 18. juni til den 01. juli, samt i uge 30 vil Lyngby-Taarbæk kommune lægge ny støjreducerende og klimavenlig asfalt på Lyngby Omfartsvej. Det betyder forhåbentlig mindre støj fra omfartsvejen efter den nye asfalt er blevet lagt, men desværre vil man kunne opleve støjgener i aften/natte timerne i den periode arbejdet står på.

Du kan læse mere på kommunes hjemmeside:

www.ltk.dk/aktuelle-vej-arbejder

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Trappebedet i Solsikkemarken står lige nu i fuld flor

Kig forbi og nyd de flotte påskeliljer

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Ugler på legepladsen

Så har det gamle piletræ på legepladsen i Dahliahaven fået nyt liv.

I denne uge har Allan fra skulpturværkstedet fremtryllet en lille familie af ugler.

Kom endelig forbi og hils på de nye beboere.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Referat fra ordinært afdelingsmøde 7. marts 2022

Hermed referat fra ordinært afdelingsmøde 7. marts 2022 kl. 19:00 i Selskabslokalet, Dahliahaven 134

Kan du ikke se dokumentet? Download det her: 1712-Referat-afdelingsmoede-07-03-2022.pdf (148KB)

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Udtynding af randbeplantning

På vegne af grundejerforeningen Virumgård

 

I forbindelse med en større udtynding og fornyelse af randbeplantningen langs fællesvejene på Virumgård, vil landskabsplejere fra firmaet Stub og Gren i perioden:

Mandag d. 21/3 til onsdag d. 23/3

udføre arbejde langs de markerede veje med større skovmaskiner.

 

Der vil i hele perioden være åbent for almindelig trafik, og der vil være tydeligt afspærret. Dog kan mindre forsinkelser i trafikken og støjgener forventes. Grenaffald bliver bortkørt med lastbiler efterfølgende.

I løbet af vinteren 2022/2023 vil der blive indplantet nye buske i randbeplantningen efter behov. DAB’s landskabsgruppe samt ejendomskontoret står for planlægning og udførsel af dette arbejde.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Virumgårds ejendomskontor på til. 4585 4084

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Endelig dagsorden for afdelingsmøde 07-03-2022 inkl bilag

Hermed endelig dagsorden for ordinært afdelingsmøde 7. marts 2022 kl. 19:00 i Selskabslokalet, Dahliahaven 134

Kan du ikke se dokumentet? Download det her: 1712-Endelig-dagsorden-afdelingsmoede-07-03-2022-inkl-bilag.pdf (1.38MB)

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Kan du ikke se dokumentet? Download det her: 1712-Referat-ekstraordinaert-afdelingsmoede-09-02-2022.pdf (91KB)

 

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Ang. Afdelingsmødet d. 7. marts

TILMELDING IKKE NØDVENDIGCorona regel ophørt.Mvh. Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret