Det er så moderne med fællesspisning

I DAB bladet er der en artikkel om fællesspisning i DAB´s boligforeninger som har været en stor succes. Derfor tager vi initativ til at undersøge om, der kunne være interesse for at etablere noget lignende her på Virumgård med opstart i januar…

Vi har fået lovning på, at vi kan låne et af selskabslokalerne gratis. Vi vil bestræbe os på, at det bliver til billig penge Der skal betales for maden og drikkevarer kan enten købes eller
medbringes.

Giv venligst en tilbagemelding på om det kunne være noget i ville deltage i – om det er noget vi skal gå videre med og er der nogen som kunne tænke sig at være med til at arrangere det, vil det være super fint.

Svar sendes på mail til mail@virumgaardbeboer.dk senest d. 21. nov.

De bedste hilsner

Anne-Lise Payberg, Astilbehaven 45 og Anne Gantzler, Astilbehaven 50.

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Juletræstænding

Søndag den 28. november 2021 kl. 16.00

Vi mødes ved selskabslokalet i Dahliahaven 134

Program:

 • Velkomst
 • Juletræet tændes
 • Gløgg og æbleskiver
 • Slikposer til børnene

Tilmelding på mail@virumgaardbeboer.dk senest den 21. november 2021

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Astilbehaven punkthuse: Gangbro på reposer udskiftes

Reposer ved punkthusenes 1. sals boliger er nu efter ca. 35 år så nedbrudte at de skal udskiftes. Under reposerne bliver taginddækningen også udskiftet samtidig. Denne opgave vil blive udført hen over efteråret 2021.

 

Tømrer og tagdækker starter i uge 36, 2021.

Opstart mandag den 6. september.

Der startes fra de lave nr. Dvs. 35-36 først.

 

Praktiske oplysninger:

Reposerne der skiftes er de vandrette planker man går på mellem trappe og hoveddør. Alle plankerne skal udskiftes. Der skal derfor være plads til at tømreren og tagdækkeren kan arbejde uden hindringer, som f.eks. havemøbler, plantekasser, potter eller andet.

Tal med tømrerne om hvad der er nødvendigt.

 

Maling – Der males ikke:

Reposerne bliver IKKE malet.

Beboerne må ikke selv male reposerne efterfølgende.

De nye reposer bliver udført af trykimprægneret tømmer.

Det trykimprægnerede træ ældes til en naturlig grå farve, som ikke fremover behøver vedligeholdelse.

 

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

 

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Motionslokalet

Motionslokalet bliver genåbnet fra den 1. august 2021 dog med forbehold og max. 10 personer. Husk at spritte maskinerne af efter brug hver gang.

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Havegruppe

Kære beboere i Virumgaard

I mange år har vi haft glæde af en havegruppe, som med stor succes har samarbejdet og sparret med det Grønne Team fra Ejendomskontoret. Det har resulteret i stor tilfredshed med de grønne områder blandt jer beboere.

 • Havegruppen er sammensat af:
 • En repræsentant fra bestyrelsen, som er bindeleddet mellem bestyrelsen og havegruppen
 • En repræsentant fra det Grønne Team, Ejendomskontoret
 • 2 til 5 beboere

I gruppen udvælges en tovholder, der bør være én af beboerrepræsentanterne. Havegruppen mødes en gang om måneden i ca. to timer og derudover forsøges afholdt en årlig inspirationstur (dagstur).

Lige nu mangler vi et par beboere, der har lyst til at være med i havegruppen, som i samarbejde og sparring med det Grønne Team videreudvikler og vedligeholder vores grønne områder. Vi håber at der er nogle beboere, der har lyst til at være med.

Såfremt du/I har spørgsmål til ovenstående, ønsker at vide mere eller ønsker at blive medlem i havegruppen, så skriv endelig til bestyrelsen på:

nielsgunnar@msn.com eller morpayberg@godmail.dk

Vi glæder os til at høre fra jer.

Venlig hilsen,
Afdelingsbestyrelsen

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Corona restriktioner

Udfasning af krav om Coronapas

Fra den 14. juni er der ikke længere krav om Coronapas ved fritidsaktiviteter/beboeraktiviteter, der vil dog fortsat være krav om Coronapas, hvis der er tale om idræt. Der er fortsat krav om Coronapas ved beboerdemokratiets møder.

Fra den 1. september vil der ikke være krav om Coronapas ved serveringssteder og ved fitness/idræt. Fra den 1. oktober forventes krav om Coronapas helt at være ophørt. Dog forventes det fortsat, at Coronapas er nødvendigt i forbindelse med rejser, men det kan I læse mere om på Udenrigsministeriets hjemmeside.

 

Mundbind

Mandag den 14. juni 2021 ophørte kravet om at bære mundbind eller visir. Der er fortsat krav om mundbind for stående passager i den kollektive transport mv. frem til den 1. september 2021.

 

Forsamlingsforbud

 • Forsamlingsforbud er pr. 11. juni 2021 maksimalt op til 100 personer indendørs.
 • Antal hæves til 250 personer pr. 1. juli 2021.
 • Antal hæves til 500 personer pr, 1. august 2021. Den 31. august forventes forsamlingsloftet ophævet.

 

Arealkrav beboerlokaler

Arealkravet er generelt 1 person pr. 2m2.  Pr. 1. september 2021 forventes areal- og afstands krav ophævet.

 

Skilte krav

Fra den 1. september 2021 forventes kravet om skiltning med Corona restriktionerne at blive ophævet.

 


 

Motionslokale

Såfremt regering og sundhedsmyndigheder ikke skærper eller ændrer ovenstående, vil vi pr. 01 09 2021 kunne genåbne afdeling Virumgårds motionslokale.

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Legeplads udskiftes i Astilbehaven

Legepladserne i bebyggelsen bliver hvert år inspiceret at et uvildig legepladsinspektionsfirma. Ved de sidste inspektioner er der, på Astilbehavens legeplads, blevet påvist omfattende defekter der skal udbedres. Afdelingsbestyrelsen har med baggrund i dette derfor besluttet at det er tid til udskiftning af legepladsen i Astilbehaven, som er fra 2005.

Efter indhentning af tilbud har man valgt indkøb af ny legeplads fra firmaet HAGS.

Ny legeplads:

Den nye legeplads vil erstatte den gamle på samme placering. Den nye legeplads vil blive monteret i uge 31-32. Dvs. fra 2. august og 2 uger frem. Arbejdet bliver udført af montører fra legepladsfirmaet HAGS. Hele området vil blive afspærret i byggeperioden.

Adgang forbudt i byggeperioden:

Vi skal venligst og bestemt henstille til at ingen børn kravler under afspærringen og leger på den halvfærdige legeplads. Dette kan jo selvfølgelig være meget farligt.

 

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Regulering af krager

Mange beboere har klaget over den store bestand af krager på Virumgård.

Vi har derfor, igen i år, søgt i Naturstyrelsen og fået tilladelse til regulering af krager.

Naturstyrelsens tilladelse er gældende fra den 10 03 2021 til den 15 04 2021

Lyngby Taarbæk Jagtforening udfører reguleringen på Virumgård.
Jægerne vil fortrinsvis udføre reguleringen:

Langs med og på STØJVOLDEN,
fra indkørslen ved Virumvej til
Sennepsmarken 1.

og

I et bælte på Grønningen,
fra Sennepsmarken ved søen,
langs Valmuemarken 33-39.
Solsikkemarken 56-59.
Astilbehaven 8-13.
Lavendelhaven 8-12.
Dahliahaven 8-11.

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret

Aflysning af det ordinære afdelingsmøde i februar/marts 2021

Lyngby almennyttige Boligselskab (LAB) har 19 boligafdelinger, som i februar/marts måned normalt skal afholde deres ordinære afdelingsmøde om budgetudkastet.

Grundet den nuværende situation, har LAB’s selskabsbestyrelse besluttet at aflyse alle de ordinære afdelingsmøder. Det sker efter anbefaling fra DAB på baggrund af regeringens udmelding af 6. januar 2021 om nye Covid-19 restriktioner og forsamlingsforbud og at der ikke kan holdes møder med mere end fem deltagere. Det betyder, at

afdelingens årlige ordinære afdelingsmøde helt aflyses

Næste ordinære afdelingsmøde bliver afholdt i februar/marts 2022. Samtidig forlænges valgperioden for afdelingsbestyrelsen, indtil der atter kan afholdes valg. Det vil sige, at medlemmer og suppleanter i afdelingsbestyrelsen, der er på valg i februar/ marts 2021, som udgangspunkt bliver siddende i bestyrelsen, indtil der kan afholdes valg.

Afdelingsbestyrelsen i din afdeling har godkendt det budgetudkast, som DAB har sendt ud. Det er dette budgetudkast, som LAB godkender, uden at der afholdes afdelingsmøde, da huslejekonsekvensen er under 2%. Budgetudkastet indeholder en huslejekonsekvens på 1,88 %, der vil blive varslet pr. 1. april 2021 og træde i kraft pr. 1. juli 2021, som er det normale tidspunkt for LAB afdelingernes budget. Beboerbudgettet er vedlagt til din orientering. Specificeret budget kan fås ved henvendelse til ejendomskontoret.

Som altid er du velkommen til at kontakte din afdelingsbestyrelse eller DAB med spørgsmål.

Med venlig hilsen
Halla Hasan

Bestyrelseskonsulent
Administrationsafdeling 2

Udgivet i Nyt fra DAB

Forlængelse og skærpelse af Corona restriktioner

Træder i kraft fra onsdag den 09.12.2020

 

Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer er forlænget til den 28.02.2021.

 • Ejendomskontoret lukkes for personligt fremmøde i samme periode.
 • Beboerlokaler og selskabslokaler holder lukket i samme periode.
 • Motionslokale holder lukket frem til 03 01 2021.
 • Gæstehus er stadig åbent for udlejning.
 • Vaskerier er stadig åbne for høflig selvbetjening.

Men husk, alle SKAL jo bære mundbind og holde afstand på vaskerierne.

 

Motionsklubbens medlemsopkrævning stilles i bero.

Såfremt jeres, allerede bookede, arrangement i selskabslokalet ikke overstiger 10 personer,

kan dette gennemføres i perioden.

Ved arrangementer i afdelingens selskabslokaler skal lejeren af lokalet selv medbringe håndsprit til gæster og medhjælpere ved arrangementet.

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Udgivet i Nyt fra Ejendomskontoret