Status affaldshåndtering

Print Friendly, PDF & Email

Affaldssorteringen har nu været i gang siden december 2018, og det er gået rigtig godt, tak for det.

Er der stadig tvivl om hvor affaldet skal deponeres, kan containeren til dagrenovation anvendes.

Der henvises i øvrigt til Lyngby Taarbæk Kommunes omdelte folder,
”VI SORTERER OGSÅ”, som alle har fået i postkassen.

  • Det er vigtigt at det rigtige affald kommer i de rigtige containere.
  • Gulvarealet i skralderummene skal holdes fri for affald.
  • Storskrald skal placeres så det ikke står i vejen for fremkommeligheden til de enkelte containere.
  • Papkasser skal slås sammen så de fylder mindst muligt, og der samtidig derved kan være mere i containerne.

Storskrald:

Ejendomsfunktionærerne foretager oprydning og tømning af skralderum hver mandag og torsdag.

Det henstilles til at man først stiller sit storskrald i skralderummet dagen før, om aftenen.

Dvs. søndag og onsdag.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen, Nyt fra Ejendomskontoret