Tilfredshedsundersøgelse Virumgaard

I bestræbelserne på at sikre den bedst mulige beboerservice samt tilfredshed med boligerne og boligområdet gennemføres de kommende uger en tilfredshedsundersøgelse.

Vi håber, at du vil bruge 5-10 minutter på at besvare spørgeskemaet. Du kan besvare undersøgelsen elektronisk via nedenstående link.

** Da tilfredshedsundersøgelsen er afsluttet, er linket fjernet **

Udgivet i Nyt fra DAB