Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Varsling: sundhedseftersyn

dab-logoVi har tidligere med stor succes foretaget sundhedseftersyn i DAB’s administrerede boligafdelinger. I samtlige eftersyn har der været fokus på indeklimaproblemer med det primære formål at gennemgå sårbare bygningsdele for at forebygge fugtproblemer. Formålet har samtidig været, at vejlede beboerne i brug af boligen, så vi undgår indeklimaproblemer. Tekniske svigt eller beboernes forkerte brug af boligen kan medføre alvorlige helbredsproblemer for beboerne samt store udgifter for boligafdelingen.

Resultaterne fra tidligere eftersyn har vist, at langt hovedparten af boligerne har en fin eller meget fin sundhedstilstand, kun et beskedent antal har mindre problemer, og et minimalt antal en uacceptabel sundhedstilstand.

DAB ønsker fortsat at have fokus på indeklimaet i boligen, fordi det er vigtigt, at boligen er sund. Vi er overbeviste om, at en forebyggende indsats mod fugt og skimmelsvamp er nødvendig, og vi håber derfor, at du vil tage godt imod afdelingens ejendomsfunktionærer, når de i løbet af de kommende måneder kommer på besøg hos dig for at se på stederne i boligen, hvor der er størst risiko for problemer med fugt og skimmelsvampe.

For en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at dette brev samtidig fungerer som en varsling i overensstemmelse med reglerne i den almene lejelovs § 33.

Hvornår kommer ejendomskontoret på besøg, og hvad skal de se på?

Ejendomskontoret forventer, at komme på besøg i boligerne fra i februar og marts måned 2015,
på hverdage og i dagtimerne.

Minimum 1 uge inden ejendomskontoret besøger dig, vil du modtage endnu en beboermeddelelse om på hvilken dag, og på hvilket tidspunkt, sundhedseftersynet finder sted. Såfremt du ikke har mulighed for at være hjemme på dette tidspunkt, kan der efter aftales ny tid evt. afleveres nøgler til ejendomskontoret.

Under eftersynet ser ejendomskontoret på dit badeværelse, dit køkken, værelser, der støder op til badeværelset samt væggene og vinduerne i boligen. Da ejendomsfunktionærerne skal besøge mange boliger, vil eftersynet af din bolig kun tage cirka 10 minutter, så der er desværre ikke tid til at drøfte andre sager med ejendomsfunktionærerne under eftersynet.

Resultatet af eftersynet for netop din boligafdeling vil efterfølgende blive bearbejdet i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret.

Efter besøget vil du få udleveret en kopi af det registreringsskema, som ejendomskontoret har udfyldt under besøget.

Skulle der være spørgsmål er du velkommen til at kontakte ejendomskontoret eller DAB.

Med venlig hilsen DAB

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.