Afdelingens regler

Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på.
Men fælles for alle regler – bortset fra det, der står i lejekontrakten – er, at reglerne er blevet behandlet af alle interesserede beboere på et beboermøde.
At reglerne på den måde er godkendt af de beboere, der bor i din boligafdeling, betyder ikke, at du skal tage dem mindre alvorligt. Alle reglerne har deres ud-gangspunkt i den særlige lovgivning, der gælder for vores område. Afdelingen har 4 regelsæt, deres lovmæssige udgangspunkt er:

Ordensreglement: Lov om almene boligers kapitel om beboerdemokrati.
Råderetskatalog: Lov om leje af almene boligers kapitel om beboernes ret til at foretage installationer og forbedringer af boligen.
Vedligeholdelsesreglement: Lov om leje af almene boligers kapitel om vedlige-holdelse og istandsættelse.
Vedligeholdelsesstandard: Lov om leje af almene boligers kapitel om vedlige-holdelse og istandsættelse.

 

Alle disse regler skal helst passe til hver enkelt boligafdeling og de mennesker, der bor i den. Er der noget, som du synes er uhensigtsmæssigt eller ikke passer længere, så gør din indflydelse gældende og få reglerne ændret. Det gør du ved at stille forslag herom til det

Dato for godkendelse på afdelingsmøde:
Ordensreglement: 1. marts 2010
Vedligeholdelsesstandard: 17. marts 2015
Råderetskatalog: 28. februar 2006