Vi indkalder dig hermed til ordinært afdelingsmøde 9. marts 2023

Vi indkalder dig hermed til ordinært afdelingsmøde 9. marts 2023 kl. 19:00
i Selskabslokalet, Dahliahaven 134

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Fremlæggelse af beretning for perioden
3. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering
4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2024. Antennebudget fremlægges til orientering.
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen Niels Gunnar Mortensen og Rolf Bille
7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen På valg er: Bente Nørgaard og Lene Jespersen
8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger repræ-sentantskabsmedlemmer for Virumgård.
9. Eventuelt

Hvis du har forslag, du ønsker at få behandlet på mødet (pkt. 4 og 5), skal du aflevere dem til afdelingsbestyrelsen, v/ Niels Gunnar Mortensen, Astilbehaven 69 1, senest den 23. februar 2023.
Alle forslag og budgetforslag bliver delt ud til beboerne 1 uge inden afdelingsmødet.

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Lyngby almennyttige Boligselskab

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.