Virumgaard Motion: Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling 2016

virumgaardmotion

Endelig dagsorden

til ordinær generalforsamling for medlemmer i
Foreningen Virumgaard Motion
Onsdag den 27. april 2016 Kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes i selskabslokalet Dahliahaven 134.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden/bestyrelsen
  3. Indkomne forslag. Der er indkommet forslag fra en beboer, om supplerende udstyr til motionsrummet. Materiale herom uddeles på mødet.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Valg til bestyrelsen sker for en periode på 1 år)
  5. Eventuelt

Med venlig hilsen og på gensyn

PBV

Jørgen Pedersen

Udgivet i Nyt fra Virumgaard Motion