Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Virumgaard opfordrer kommunen til udstrakt borgerinddragelse

6. januar 2019

Til
Borgmester
Byplanudvalget

Forventninger og forslag til borgerinddragelsesproces vedr. Sorgenfri Stationsområde

Det er med stor glæde, at vi har konstateret, at kommunalbestyrelsen den 29. november 2018 har besluttet

at der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af en ny og bæredygtig helhedsplan, herunder bebyggelse på Nordtorvet/Sydtorvet. Projektet skal ses i tæt sammenhæng med den øvrige bebyggelse i Sorgenfri og tage hensyn til bymiljø, handel og lokalområdet. Processen bør være tilendebragt 1. halvår 2019. Lokale borgere og interessenter skal inddrages i arbejdet. Den gældende lokalplan fastholdes, indtil et nyt plangrundlag er vedtaget.

Derudover har kommunen på møder i sommeren 2018 med repræsentanter fra de almene boligafdelinger, grundejerforeninger og vejlaug m.fl. udtrykt ønske om en bedre og tættere borgerinddragelse af lokale aktører i forbindelse med kommunens arbejde med byudvikling.

Vi synes, at det er 2 rigtige gode beslutninger, som vi meget gerne vil bidrage positivt til.

Vi vil derfor foreslå, at byudviklingsarbejdet omkring Sorgenfri Torv gennemføres i tæt samarbejde med de lokale aktører.

For at imødekomme ønskerne omkring tid, kvalitet og interessentinddragelse vil vi foreslå en proces, der med rimelighed kan bringe os i mål på alle parametre.

Grundlaget i planen er en proces karakteriseret ved:

 • Start medio januar 2019 og afslutning ultimo juni 2019
 • Inddragelse af en uvildig facilitator
 • Fastlæggelse af arbejdsgruppe og følgegruppe

 

Forslag til organisering:

Facilitator

Det tilknyttes en uvildig facilitator med kendskab til borgerinddragelse, som sørger for at
igangsætte og fastholde arbejdet.

Følgegruppe

Der nedsættes en følgegruppe, som vælges blandt de lokale aktører og kommunen.

Følgegruppen mødes månedsvis med arbejdsgruppen, samt ekstraordinært, hvis arbejdsgruppen har behov herfor.

Følgegruppens ansvar er at forholde sig til og godkende arbejdsgruppens resultater.

Følgegruppen refererer til borgmesteren.

Arbejdsgruppe

Der nedsættes en arbejdsgruppe som vælges blandt styregruppens medlemmer.

Arbejdsgruppen, der guides af facilitatoren, skal

 • finde enighed og skabe løbende resultater i projektforløbet.
 • arbejder tematisk med indsnævring af opgaven.

Arbejdsgruppen mødes med høj frekvens og får sit mandat fra følgegruppen.
Arbejdsgruppen væges blandt følgegruppens medlemmer.

 

Forslag til procesindhold:

Temaer:

 1. Ønsker og behov. Fremlægges af alle interessenter
 2. Grundlag i form af kommuneplan, detailhandelsanalyse, trafikanalyse, støjkort, demografisk udvikling og kapacitetsbegrænsninger i lokale institutioner mm. Diskussion af investeringshorisont. Er den rigtige langsigtede løsning bedre end den hurtige her og nu eller omvendt
 3. Opbygning af scenarier
 4. Modellering af scenarier
 5. Prioritering af scenarier
 6. Hvad er sandsynligt? Hvad kan lade sig gøre og hvorfor? Hvad er usandsynligt?
 7. Hvad kan ikke lade sig gøre og hvorfor?
 8. Sammenfatning og indstilling

Vi håber på en positiv tilbagemelding fra kommunen, så vi hurtigst muligt kan komme i gang med arbejdet.

 

Med venlig hilsen

Vores Sorgenfri
Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang I
Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang II
Afdelingsbestyrelsen Virumgaard

Relaterede nyheder...

Modtag nyheder pr. e-mail

Indtast din e-mail adresse og få besked, når der er nye indlæg i seneste nyt.