Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Ejendomskontoret

Ejendomsmesterfunktionen varetager opgaver som kontakt med beboere, pr. telefon, eller ofte skriftligt, udfærdiger beboerinformation, kontakter og fører tilsyn med håndværkere, kontrollerer alle fakturaer og indhenter nødvendige tilbud, ofte i samarbejde med DAB.

Vores arbejdstid er:
Hverdage fra kl. 07:00 til 15:30fredag dog til kl. 12:00.

Uden for ejendomskontorets arbejdstid:
Akutvagt tlf.: 58 56 83 10.

Opstår der akutte skader eller andet uopsætteligt, der kræver håndværkerbistand uden for arbejdstiden, kan man kontakte ejendomskontorets Akutvagt som varetages af Dansk Ejendomsvagt, Belfor. 

Dansk Ejendomsvagt, Belfor vil så enten selv rykke ud eller tilkalde fremmede håndværkere.

De boliger, der er opvarmet med eget gasfyr, må dog i akutte situationer selv tilkalde gasmontøren (Dehlsen & Sønner VVS A/S på tlf. nr.: 38 10 05 00. Hverdage fra kl. 15:30-19:30, Lørdage, søn- og helligdage kl. 08:00-19:30.)

Beboere må under ingen omstændigheder selv tilkalde andre håndværkere end gasmontøren. Ejendomskontoret kan i sådanne situationer afvise betalingen, som så vil blive opkrævet hos beboeren.

Arbejdsopgaver
LAB afdeling Virumgård består af 288 lejemål, samt en række fælles faciliteter såsom selskabslokaler, gæstehuse, vaskerier, og motionslokale. Virumgårds ejendomskontor passer/driver endvidere Områdecenter Virumgård og Områdecenter Solgården, som består af 6 plejeboligafdelinger med tilsammen 196 plejeboliger.

Ejendomsfunktionærerne udfører bygningsvedligeholdelse udvendig såvel som indvendig i lejemålene, fællesvaskerierne og selskabslokaler med mere. Denne vedligeholdelse består af en mængde meget forskellige store og små opgaver. Vi kalder det under ét for ”BEBOERSERVICE”.

BEBOERSERVICE:

 • Reparation af vandhaner og toiletter
 • Rensning af kloaker
 • Påfyldning af vand på centralvarmeanlæg
 • Manglende varme på en radiator
 • Defekte ringeklokker
 • Komfur – ovnlåge, knækkede fjedre
  Og meget mere

Ejendomsfunktionærerne står for alle forefaldende opgaver på Virumgård, herunder pasning og vedligeholdelse af grønne arealer, samt stier og veje.

Pasningen omfatter bl.a.

 • Renovationskørsel (dagrenovation og storskrald)
 • Lugning af ukrudt
 • Feje og vedligeholde flisearealer
 • Snerydning
 • Vedligeholde skilte og hegn
 • Rense tagrender
 • Slå græs
 • Klippe hæk, plante og vedligeholde blomster, buske og træer
 • Vedligeholdelse og/eller reparation af traktorer og maskiner

Endvidere varetager vi også pasningen af mange områder for ”Grundejerforeningen Virumgård”. Derfor er vort samlede areal, næsten alle de grønne områder på Virumgård, ca. 120.000 m² eller 12 ha.

Hele bebyggelsen Virumgård strækker sig fra den nedlagte Politistation i den ene ende, til Virumvej ved børnehaven i den anden ende, i alt ca. 160.000 m² eller 16 ha.

Alle opgaver er vigtige
Som det kan ses, er ovenstående opgaver af meget forskellige art. Alle opgaver er vigtige, men de kan selvfølgelig ikke alle afhjælpes i samme øjeblik, beboeren har kontaktet ejendomskontoret. Vi er til daglig nødt til at inddele de forskellige opgaver i en prioriteret rækkefølge, således at de beboere, der f.eks. mangler varme eller har et tilstoppet afløb, bliver hjulpet først. En defekt ringeklokke eller en knækket fjeder i ovnlågen er ikke en hastesag og vil derfor blive samlet sammen og udført en gang om ugen.

De arbejdsopgaver, der uddelegeres til eksterne håndværkere, som elektriker og snedker m.fl., bliver også samlet sammen til hele arbejdsdage for at opnå en rationel og økonomisk drift for afdelingen.

Ejendomskontoret / Materialegården
Virumgårdsvej 40, 2830 Virum

Kontorets telefon- og åbningstid er hverdage mellem Kl. 07:00 – Kl. 10:00

Tlf.: 45 85 40 84
E-mail: labvirumgaard@boligafdeling.dk

Personale

Claus Breuning
Ejendomsmester
Marc
Mesterassistent
Anders
Ejendomsservicetekniker
Mikkel
Gartner
Morten
Gartner
Thomas
Gartner
Ismail
Ejendomsservicetekniker