Brug for spændende og alsidige erhvervslokaler? – Læs mere her

Om Virumgård

Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret byder dig/jer velkommen til LAB afdeling Virumgård.

Virumgård er ikke kun den almene boligafdeling Virumgård, men består også af flere private udlejningsejendomme, en Andelsboligforening, Plejehjemmet Virumgård og Kollektivhusene Virumgård. Herudover er der tre daginstitutioner. Hele bebyggelsen – Virumgård – blev færdig i 1990. De tre daginstitutioner er dog bygget senere.

Vi skal alle i fællesskab være sammen på dette smukke og store område, hvor de forskellige boligtyper er flettet ind i hinanden. Vi er en by i byen med ca. 700 boliger.

Virumgård ligger rimelig centralt placeret med kort afstand til S-tog (Sorgenfri station), forskellige buslinier, Sorgenfri indkøbscenter, skoler og børneinstitutioner.

Dahliahaven set mod vores selskabslokale
Dahliahaven set mod vores selskabslokale

Mod nord og syd afgrænses området af henholdsvis Virumvej og Hummeltoftevej. Mod øst af Lyngby Omfartsvej og mod vest af jernbanen. For at afskærme bebyggelsen mod Lyngby Omfartsvej er der anlagt en støjvold mod øst.

 

De enkelte boligafsnit er adskilt af grønne kiler. Disse kiler går vifteformet ud fra en “Bydelspark”, der er fælles friareal for hele bebyggelsen.

Trafikalt betjenes Virumgård af to uafhængige vejnet. Vejadgangen til den sydlige del (Solsikkemarken, Valmuemarken, Sennepsmarken, Irismarken, Områdecentret Virumgård (Plejehjem) er fra Hummeltoftevej, hvor Sorgenfri station ligger. Til den nordlige del (Dahliahaven, Lavendelhaven, og Astilbehaven) er vejadgangen fra Virumvej. De interne boligveje er anlagt som 30 Km-veje. Stikveje til parkeringsarealer er anlagt som 15 Km-veje. De nævnte hastighedsangivelser skal overholdes. Parkeringspladserne er placeret i mindre enheder, dels langs boligvejene, dels integreret i den enkelte boliggruppe.

En nord-sydgående Bysti for gående og cyklende forbinder boliggrupperne og giver adgang til S-tog, buslinier og indkøbscenter. Bystien krydses af en kommunal øst-vest gående hovedsti, der er ført under jernbanen og Lyngby Omfartsvej. Hovedstien forbinder Grønnevej med Kongevejen og giver adgang til forskellige buslinier.

LAB afdeling Virumgård består af 288 lejemål, heraf 28 ungdomsboliger, samt en række fælles faciliteter såsom: selskabslokaler, gæstehuse, vaskerier, motionsrum og en materialegård.

Astilbehaven, punkthuse