Vision for de grønne områder

”Virumgaards Haver”

I en årrække har bestyrelsen haft et ønske om at videreudvikle de grønne områder på Virum-gaard og på den måde yderligere styrke ét af Virumgaards aktiver.

Det er bestyrelsens ønske, at Virumgaard skal blive kendt for sine attraktive og unikke grønne områder, som klart adskiller sig positivt fra de mere ”park-lignende” og lidt ”institutionsag-tige”, tilsvarende boligområder. Derfor har ar-bejdstitlen for udarbejdelsen af denne vision og de konkrete tiltag, der er sket i de grønne om-råder, været ”Virumgaards Haver”.