Vision for de grønne områder

I en årrække har bestyrelsen haft et ønske om at videreudvikle de grønne områder på Virumgaard og på den måde yderligere styrke ét af Virumgaards aktiver.

Det er bestyrelsens ønske, at Virumgaard skal blive kendt for sine attraktive og unikke grønne områder, som klart adskiller sig positivt fra de mere ”park-lignende” og lidt ”institutionsag-tige”, tilsvarende boligområder. Derfor har arbejdstitlen for udarbejdelsen af denne vision og de konkrete tiltag, der er sket i de grønne om-råder, været ”Virumgaards Haver”.

» Læs mere denne vision

Udgivet i Nyt fra Afdelingsbestyrelsen